Logo uden baggrund.png
Cases til CRAFT-forløb

CRAFT handler om innovation og problemløsning af problemer fra den virkelige verden. Derfor har vi samlet en række cases blandt andet stillet af virksomheder, der står med en reel udfordring, som de savner løsningsforslag til. 

Brug menupunkterne til venstre for at navigere i casematerialet på siden.

Ønsker din virksomhed at bidrage med en case? 

Er du en del af en virksomhed, der kunne have interesse i at blive samarbejdspartnere med CRAFT og stille jeres egen case, så hører vi meget gerne fra dig/jer. Læs mere på siden Din virksomhed som samarbejdspartner?

Husk at du kan finde endnu mere inspiration på vores Youtube-kanal

Knæk klimakoden (DR ultra:bit)

Hvordan kan vi mindske vores forbrug, så vi ikke bruger så mange af jordens ressourcer? Hjælp med at knække forbruget.

Forældreloggerne (AULA)

Involvér eleverne i at udbrede AULA på skolen og giv dem en central rolle i lanceringen. Samarbejde med KOMBIT og elever om undervisningsmateriale.

#VÆLGÆGTE

#VÆLGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projekt for 7.-9. klasser, hvor elever hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. CRAFT understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Kontakt

OBS: CRAFT lukkede i juni 2020. CRAFTs hjemmeside vil dog være tilgængelig, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

Ved spørgsmål kontakt:

Mads Sode

+45 61 26 91 11

Følg os 

  • Facebook
  • YouTube

© 2019 CRAFT