Logo uden baggrund.png
Cases til CRAFT-forløb

CRAFT handler om innovation og problemløsning af problemer fra den virkelige verden. Derfor har vi samlet en række cases blandt andet stillet af virksomheder, der står med en reel udfordring, som de savner løsningsforslag til. 

Brug menupunkterne til venstre for at navigere i casematerialet på siden.

Ønsker din virksomhed at bidrage med en case? 

Er du en del af en virksomhed, der kunne have interesse i at blive samarbejdspartnere med CRAFT og stille jeres egen case, så hører vi meget gerne fra dig/jer. Læs mere på siden Din virksomhed som samarbejdspartner?

Husk at du kan finde endnu mere inspiration på vores Youtube-kanal CRAFT TV

Bæredygtighedscases

Knæk klimakoden (DR ultra:bit)

Hvordan kan vi mindske vores forbrug, så vi ikke bruger så mange af jordens ressourcer? Hjælp med at knække forbruget.

Affald på jeres skole

Tiltræk kunder (Røde Kors)

Hvordan kan Røde Kors Aarhus inspirere unge mennesker og deres forældre til at handle mere genbrug? 

Bæredygtig energiproduktion og forbrug (Eniig) 

Hvordan kan Eniig bidrage til at børn og unge tager aktiv og kritisk stilling til bæredygtig energiproduktion og

forbrug?

Bæredygtig databehandling (Lexoforms) 

Hvordan kan man, på en positiv og interaktiv måde, motivere virksomheder og/eller privatpersoner til at forholde sig til GDPR?

Undgå plastflasker i naturen (ASTRA)

Hvordan kan du medvirke til, at alle former for pantflasker ikke smides i skraldespanden eller naturen, men i stedet afleveres til genanvendelse? 

Madsspild (Too Good To Go)

Den innovative projektopgave for lærere og elever. TooGoodToGo stillede en virksomhedscase til eleverne, som de arbejdede med på webinaret. "Hvordan kan man forhindre madspild i hjemmet?"

Vaskevand i regnvandsafløb (Silkeborg Kommune) 

Hvordan kan man hjælpe borgere med at træffe miljørigtige valg, når de vasker deres biler, hustage og lign.?

Stop madsspild

Der smides hver dag tonsvis af mad ud i private hjem, på restauranter og i supermarkeder. Det er selvsagt noget svineri! Skab en løsning, der kan mindske madspild

Promovering af bæredygtig mode (Marianne Gorridsen) 

Hvordan kan Marianne Gorridsen øge opmærksomheden omkring virksomhedens bæredygtighedsprofiler

og sine produkter til unge kvinder under 30, der er optaget af bæredygtighed?

REPLAY - med MIT LEGO© (The LEGO Group)

Med afsæt i LEGO Replay kampagnen ønsker LEGO kreative og bæredygtige forslag til, hvordan brugte LEGO klodser kan bidrage til at skabe positive, lokale forandringer på en ny og legende måde. 

Klimaforandringer og IoT (DokkX)

Ved hjælp af IoT (Internet of things) skal eleverne forsøge at finde på løsninger, der kan løse/afhjælpe konsekvenserne ved klimaforandringerne.

Hanegal - rent økologisk

Hvordan kan fortællingen om Hanegal og deres økologiske og bæredygtige produkter fortælles på

en sjovere og inddragende måde, så børn og unge i højere grad involverer sig i familiens indkøb?

Vandstanden stiger 

I skal ved hjælp af micro:bits skabe løsninger, så man kan holde øje med vandstanden i kystnære områder og sikre landområder og bygninger i nærheden af der, hvor I bor.

 
Virksomhedscases

Patent- og Varemærkestyrelsen

#VÆLGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projekt for 7.-8. klasser, hvor elever hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.

Bindslevs Plads som de unges kraftcenter 

Hvordan kan kulturafdelingen understøtte, at unge mellem 15 og 25 år kommer endnu mere på banen og får lyst til at bruge Bindslevs Plads.

Det gode digitale fællesskab (WiFive)

Eleverne skal forsøge at finde på gode idéer, som de mener vil kunne være med til at skabe en bedre omgangstone på de sociale medier og hjælpe til at undgå online mobning. 

Teknologi og læringsrum (DokkX)

Her skal eleverne arbejde med at skabe et læringsrum, hvor teknologien ikke forstyrrer, men tværtimod gavner. 

Tiltræk kunder (Røde Kors) 

Hvordan kan Røde Kors Aarhus inspirere unge mennesker og deres forældre til at handle mere genbrug? 

Bekæmp parkeringsproblemer (Aarhus Kommune) 

Hvordan kan vi bruge teknologi, sensorer og data til at udnytte byens
parkeringspladser bedre?

Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad (Visit Silkeborg) 

Hvordan skaber vi rammer, der bidrager til at Silkeborg også bliver Danmarks Outdoor Hovedstad for dig, for os, for de unge, for de ældre, for de meget aktive og de mindre aktive i jeres lokalområde?

Hanegal - rent økologisk

Hvordan kan fortællingen om Hanegal og deres økologiske og bæredygtige produkter fortælles på en sjovere og inddragende måde, så børn og unge i højere grad involverer sig i familiens indkøb?

Bæredygtig databehandling (Lexoforms) 

Hvordan kan man, på en positiv og interaktiv måde, motivere virksomheder og/eller privatpersoner til at forholde sig til GDPR?

Fællesskab og sammenhold (Birch Ejendomme)

Hvordan kan Birch Ejendomme være med til at opbygge fællesskaber i nybyggede områder
på tværs af aldersgrupper?

Forældreloggerne (AULA)

Involvér eleverne i at udbrede AULA på skolen og giv dem en central rolle i lanceringen. Samarbejde med KOMBIT og elever om undervisningsmateriale.

Outmore.dk - mikroeventyr i naturen

Hvordan kan Outmore.dk inspirere dig til at tage på mikroeventyr i naturen med dine venner eller din familie?

Til kamp mod kedsomheden (Danske Skoleelever)  

En Nordisk online Hackathon d. 13.12., hvor eleverne skulle give ideer til, hvordan elever og lærere kan samarbejde om at reducere kedsomhed. Eleverne præsenterede deres forslag på nordisk konference på BETTshow, London 24.1.2019.

Ensomhed og ældre (DokkX) 

Her skal eleverne forsøge at finde på teknologiske løsninger, der kan afhjælpe ensomhed hos ældre. 

Byrum med lyst til bevægelse (Aarhus Kommune) 

Hvordan kan man skabe et byrum, der giver byens borgere lyst til at bevæge sig noget mere? 

Skab et bedre indeklima på jeres skole (Aarhus Kommune) 

Hvordan kan vi med teknologi give eleverne mulighed for selv at måle luftkvaliteten i deres klasseværelse – og gøre dem opmærksom på, hvordan de selv kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten i det daglige?

Pimp my shelter (Fritidsgården) 

Hvordan kan børn og unge, ved hjælp af digitale løsninger, interagere med livet i og omkring shelterne på Fritidsgården?

Bæredygtig energiproduktion og forbrug (Eniig) 

Hvordan kan Eniig bidrage til at børn og unge tager aktiv og kritisk stilling til bæredygtig energiproduktion og

forbrug?

Skab jeres egen start-up (G-KRAFT) 

I vil selvstændigt definere og udvælge jeres designopgave, skabe og indsamle data til jeres produktanalyse, systematisk udvikle idéer med henblik på fabrikation af funktionsdygtige prototyper, som i sidste ende præsenteres for og testes på jeres udvalgte målgruppe.

Farum Bytorv 

Hjælp Farum Bytorv med at få indkøbsvognene til at blive på Farum Bytorv, når folk er færdige med at handle. 

Madspild (Too Good To Go)

Den innovative projektopgave for lærere og elever. TooGoodToGo stillede en virksomhedscase til eleverne, som de arbejdede med på webinaret. "Hvordan kan man forhindre madspild i hjemmet?"

Klimaforandringer og IoT (DokkX)

Ved hjælp af IoT (Internet of things) skal eleverne forsøge at finde på løsninger, der kan løse/afhjælpe konsekvenserne ved klimaforandringerne.

Ældre småtspisende (Region Midt) 

Hvordan kan den nyeste teknologi og de digitale muligheder anvendes til at få ældre småtspisende til at spise mere? 

Udnyttelse af ressourcer til drift  (Aarhus Kommune) 

Teknik og Miljø-området i Aarhus Kommune ønsker løbende at bringe nye teknologier i spil, der kan bidrage til at udnytte byens ressourcer endnu mere effektivt.

Vaskevand i regnvandsafløb (Silkeborg Kommune) 

Hvordan kan man hjælpe borgere med at træffe miljørigtige valg, når de vasker deres biler, hustage og lign.?

Zen Company - med hjerte for sundhed og velvære 

Hvordan kan Zen Company skabe opmærksomhed om deres produktportefølje i forhold til deres slutbrugere fx unge, sportsfolk, husmødre, på en ny og anderledes måde?

Promovering af bæredygtig mode (Marianne Gorridsen) 

Hvordan kan Marianne Gorridsen øge opmærksomheden omkring virksomhedens bæredygtighedsprofiler

og sine produkter til unge kvinder under 30, der er optaget af bæredygtighed?

Solcellefolie (infinityPV)

Virksomheden infinityPV fremsætter tre cases, der alle fokuserer på deres solcellefolie, og hvordan produktet bedst kan hjælpe andre mennesker.

 
Cases uden afsender 

Bedre forhold for hjemløse

Hjemløse har mange forskellige problemer at slås med. Undersøg hvilke og skab én løsning, som kan hjælpe de hjemløse i deres hverdag.

Flygtningebørn skal falde til i DK

Overvej, hvad et flygtningebarn fra et helt andet sted i verden og på jeres egen alder skal igennem for at falde til i Danmark. Skab løsninger, der hjælper flygtningebørn med dette.

Bedre livskvalitet for ældre 

Skab en løsning, der kan skabe flere oplevelser for de ældre eller sørge for, at de kommer mere ud, får mere kontakt med andre menneske eller på anden måde bedre livskvalitet.

Dårlige og kedelige toiletbesøg på skolen

At gå på toilettet på skolen er ikke en god og sjov oplevelse. For mange
elever er det kedeligt og noget, der bare skal overstås. Skolen har besluttet, at der skal ske noget! Find på en løsning, så det kan blive en
god og sjovere oplevelse at gå på toilettet.

Stop madspild

Der smides hver dag tonsvis af mad ud i private hjem, på restauranter og i
supermarkeder. Det er selvsagt noget svineri! Skab en løsning, der kan mindske madspild.

Mere bevægelse til gamerne

Lav en løsning, der lokker gamerne ud i den virkelige verden og den friske luft for at bevæge sig.

 
Problemløsning med Micro:bit

Affald på jeres skole

Vandstanden stiger 

I skal ved hjælp af micro:bits skabe løsninger, så man kan holde øje med vandstanden i kystnære områder og sikre landområder og bygninger i nærheden af der, hvor I bor.

Familien på ferie

Vi bevæger os

Hvordan kan I inspirere lærerne på jeres skole til at få eleverne til at bevæge sig mere i timerne, så de samtidig kan lære mere fagligt?

Fællesskab og spil

 

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Kontakt

CRAFT@stil.dk

OBS: CRAFT lukkede i juni 2020. CRAFTs hjemmeside vil dog være tilgængelig, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

Ved spørgsmål kontakt:

Mads Sode

+45 61 26 91 11

Mads.Sode@stil.dk

Følg os 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT