Logo uden baggrund.png

Forside > Nordic CRAFT

craft_illustration_elementer-09.png
nordiccraft logo.jpg
  • Facebook
nordiccooperation.png
image001.png
etwinning_logo_656x369.png
Udir_large.png
wsgxjhhycfxznlmgzz2o.jpg
utbildingsstyrelsen.png
OBS: projektet Nordic CRAFT lukker pr. 31/12/2020
Beskrivelse af Nordic CRAFT 

Nordic CRAFT er et praksisorienteret initiativ, som afspejler flere af elevernes kompetencer, der aktuelt diskuteres i relation til det 21. århundredes kompetencer, såsom samarbejde, problemløsning, innovation, kommunikation, kritisk tænkning og Computational Thinking (CT). Nordic CRAFT bygger på en vision om, at de nordiske lande skal være førende i forhold til undervisning i CT i grundskolen, og at nordiske elever skal være verdens absolut bedste til problemløsning via teknologi, samarbejde, kritisk tænkning osv. 

CRAFTs ramme

CRAFT er en åben ramme, der bringer alle skolefag i spil, både særskilt i de enkelte fag, men også tværfagligt. Projektet tænkes som en fornyelse af skolefagene og som et paraplybegreb for det at arbejde med IT, problemløsning og innovation i forbindelse med globale udfordringer og med autentiske modtagere. Det er en metode til at udvikle god undervisning og refleksion, ved at inkorporere det 21. århundredes kompetencer som en del af didaktikken. 

Nordic CRAFT tilbyder de nordiske lærere, der tilmelder sig på eTwinning-portalen, et netværk og ressourcer. På portalen kan de finde hjælp, søge viden, inspiration og feedback. Eleverne får adgang til ressourcer, så de kan forbedre deres innovationsprocesser, og lære hvordan de undersøger, præsenterer og samarbejder, såvel som hvordan de kan bruge og skabe teknologi som et understøttende element. 

CRAFTs forbindelse til skolefagene 

En stor andel af elevernes projekter forbinder innovation og brug af IT til et fagområde. Dette sker, enten fordi rammen har være humanistisk eller videnskablig fra starten - eller fordi elevernes arbejde og problemløsning kræver en akademisk forståelse. Som sagt nedstammer Nordic CRAFT fra det danske CRAFT-koncept. Hvert år afholder Danmark en festival (Danmarks Læringsfestival) for at fejre læringen blandt de elever, der har deltaget i CRAFT, og der uddeles priser inden for kategorierne: IT-anvendelse, Samarbejde, Innovation og Problemløsning. Som noget nyt uddeles der i 2020 også en Bæredygtighedspris. 

Eksempel 1: Prisen for IT-anvendelse ved DM i digitale skills 2018 gik til gruppen Future Box. Eleverne havde programmeret og printet en løsning til bekæmpelse af mikroplastik i havene. Deres projekt udsprang af emnet 'Havene omkring os' i deres skolefag 'Natur og Teknologi'. 

Eksempel 2: Innovationsprisen i 2017 gik til gruppen DynoBank. I dette projekt havde eleverne besluttet af løse deres eget problem (manglende strøm på mobiltelefoner om morgenen). Deres løsningsforslag var en power bank der oplader mobilen via en dynamo på cyklen. I projektet anvendte eleverne viden om DC / AC omdannelse, som langt oversteg deres aldersniveau. Eleverne anvendte fagviden fra fysik/kemi. 

Eksempel 3: Inden for eTwinning-regi har der ligeledes været fokus på det 21. århundredes kompetencer. Dette ses eksempelvis i et fælles projekt mellem en norsk 9. klasse og en dansk 4. klasse. I dette projekt var emnet "Plastik - hvad gør vi?". De ældre elever planlagde et program, hvor de lærte de yngre elever om plastik og konsekvenserne af at bruge plastik i samfundet.

Projektets mål var:

  • Samarbejde på tværs af nationale grænser

  • Fokus på det 21. århundredes kompetencer

  • At styrke elevernes evne til at bidrage med viden

  • At udføre et samarbejdseksperiment mellem elever fra mellemtrinnet og udskolingen

  • Fokus på problemer og muligheder i relation til en global klimamæssig udfordring 

Udover dette påpeger lærere også, at CRAFT er særligt anvendeligt til at forberede eleverne til deres afsluttende eksamen i forskellige fag, hvor de skal præsentere og argumentere akademisk ansigt-til-ansigt med en ekstern jury, som de også gør i CRAFTs konkurrencer. 

En gang om året samles de nordiske deltagere til en konference, hvor de deler viden, udveksler oplevelser og planlægger næste års samarbejde. Eleverne præsenterer desuden deres løsninger på en læringsfestival. Festivallen er også en konkurrence og består af nordiske projekter tilmeldt eTwinning-platformen. Det er en konkurrence, da arbejdet med taksonomier inden for rammen af det 21. århundredes kompetencer kan øge niveauet af viden og forbindelse til praksis.