Logo uden baggrund.png

Forside > Om CRAFT

CRAFT - Innovation, kreativitet, sjov og spænding

CRAFT er samarbejde om innovativ problemløsning med it som accelerator for processer og produkt. CRAFT understøtter skolernes hverdagspraksis, hvor samarbejde, innovation, problemløsning og brug af it i en global verden er omdrejningspunktet. CRAFT kan tilføjes et allerede planlagt forløb/projekt, og med it-delen som en understøttende faktor, accelereres fokus på de tværgående og det 21. århundredes kompetencer og teknologi. CRAFT er afprøvning og videnspredning af innovationsprocesser, skole-virksomhedssamarbejde samt teknologi som bærende og understøttende element i proces og produkt.

I CRAFT arbejder man i 5.- 8. klasse med de fire elevpositioner fra temaet IT og medier i fælles mål, det tværgående tema innovation og entreprenørskab, og derfor også et udpluk af det 21. århundredes kompetencer.

Du kan finde yderligere inspiration til nye vinkler på eksisterende praksis her: 

www.emu.dk/grundskole

www.tekforsøget.dk

Et netværk

CRAFT er et netværk af praktikere, som kombinerer innovativ elev-og lærerpraksis med strategisk udvikling - fra elev til skolechef. Netværket giver inspiration til praksis kurateret af eksperter og samarbejdspartnere på området.

Elevkonkurrencer 

DM i digitale skills afholdes i forbindelse med den nationale event CRAFT på Danmarks Læringsfestival. Grupperne bedømmes ud fra 4 kategorier: It-anvendelse, samarbejde, problemløsning og innovation samt kommunikation. Vinderen i kategorien It-anvendelse bliver Danmarksmester i digitale skills. Der uddeles priser til vinderne af de tre øvrige kategorier.

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Kontakt

CRAFT@stil.dk

OBS: CRAFT lukkede i juni 2020. CRAFTs hjemmeside vil dog være tilgængelig, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

Ved spørgsmål kontakt:

Mads Sode

+45 61 26 91 11

Mads.Sode@stil.dk

Følg os 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT