craft_illustration_elementer-09.png
Logo uden baggrund.png
robot.png

Forside > Om CRAFT

CRAFT - Innovation, kreativitet, sjov og spænding

CRAFT er samarbejde om innovativ problemløsning med it som accelerator for processer og produkt. CRAFT understøtter skolernes hverdagspraksis, hvor samarbejde, innovation, problemløsning og brug af it i en global verden er omdrejningspunktet. CRAFT kan tilføjes et allerede planlagt forløb/projekt, og med it-delen som en understøttende faktor, accelereres fokus på de tværgående og det 21. århundredes kompetencer og teknologi. CRAFT er afprøvning og videnspredning af innovationsprocesser, skole-virksomhedssamarbejde samt teknologi som bærende og understøttende element i proces og produkt.

I CRAFT arbejder man i 5.- 8. klasse med de fire elevpositioner fra temaet IT og medier i fælles mål, det tværgående tema innovation og entreprenørskab, og derfor også et udpluk af det 21. århundredes kompetencer.

Du kan finde yderligere inspiration til nye vinkler på eksisterende praksis her: 

www.emu.dk/grundskole

www.tekforsøget.dk