Kontakt

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Følg os 

  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT

Logo uden baggrund.png

Forside > Nyheder

Ny specialpris i bæredygtighed til DM i digitale skills 2020

På craft-it.dk har vi samlet en række virksomhedscases, der sætter fokus på det meget aktuelle tema om bæredygtighed, og hvordan eleverne kan blive klogere på feltet og tage det med i deres mindset. Der er eksempelvis nye, spændende cases fra The LEGO Group, Astra og DR ultra:bit. 

Dette sker i anledning af, at vi I 2020 sætter spot på emnet, når der som noget helt nyt uddeles en specialpris i netop bæredygtighed. Her bliver eleverne vurderet ud fra deres evne til at indtænke bæredygtige overvejelser i deres løsningsforslag.

Prisen uddeles på baggrund af følgende kriterier:

Niveau 1

Gruppen har et fokus på, at løsningen reducerer ressourceforbrug (f.eks. vand, CO2, plast, økonomi).

 

Niveau 2

Gruppen har et fokus på, at løsningen reducerer ressource- og energiforbrug (f.eks. vand, CO2, plast, økonomi).

 

Niveau 3

Gruppen har et fokus på, at løsningen reducerer ressource- og energiforbrug (f.eks. vand, CO2, plast, økonomi) i anvendelsen og i fremtidige genanvendelsesmuligheder.

Gruppen har arbejdet bæredygtigt i deres egen arbejdsproces.

 

Niveau 4

Gruppen har et fokus på og dokumentation for, at løsningen reducerer ressource- og energiforbrug (f.eks. vand, CO2, plast, økonomi) i fremstillingen, anvendelsen og i løsningen fremtidige genanvendelsesmuligheder.

Gruppen har bevidst arbejdet bæredygtigt i deres egen arbejdsproces.

 

Niveau 5

Gruppen har et fokus på og dokumentation for, at løsningen reducerer ressource- og energiforbrug (f.eks. vand, CO2, plast, økonomi) i fremstillingen, anvendelsen og i løsningen fremtidige genanvendelsesmuligheder.

Løsningen har udviklingspotentiale til at kunne udbredes for en større målgruppe.

Gruppen har bevidst arbejdet bæredygtigt i deres egen arbejdsproces og dokumenteret det.

december 2019

Nordic CRAFT: seminar om fremtidens kompetencer 

D. 17/09/19 deltog Nordic CRAFT i det nordiske seminar om fremtidens kompetencer. Omkring 80 repræsentanter fra ministerier, direktorater, læreruddannelser, skoleelever, organisationer og private aktører deltog. Seminaret havde til formål at skabe dialog om og perspektiv på, hvordan vi ruster vores unge til en fremtid som bliver mere kompleks. 

Udover en række oplæg bestod seminaret af workshops, hvor der blev diskuteret og udvekslet erfaringer under temaer som livslang læring, bæredygtig uddannelse og digitale kompetencer. Her præsenterede elever fra Ålykkeskolen i Kolding deres projekt: Nordic CRAFT - How to Create Really Advanced Future Thinkers in Nordic Schools? 

Læs mere her. 

oktober 2019

Køb af kopivarer - et samarbejde mellem flere aktører

I et samarbejde mellem blandt andet STIL, Kulturministeriet, Høje Tåstrup kommune (HTK), Patent- og varemærkestyrelsen (PVS), Accura og Rettighedsalliancen vil der i efteråret blive sat fokus på køb af kopivarer. Der er en stadig stigende tendens til, at der handles kopivarer og billige varer på nettet, og PVS har derfor afsat midler til kampagner, der skal få den danske befolkning til at vælge ægte varer. Der er et kæmpe apparat af store virksomheder bag, og bagmandspolitiet vil være en af de kaniner, der trækkes op af hatten, når elever fra HTK senere på året skal igennem et webinar.
STILs kontor for pædagogisk it (PIT) er en del af dette initiativ, idet vi blev kontaktet af PVS om et læringsmateriale til lærere, som de gerne vil have sparring på i forhold til spredningen. Vi gav dem derfor det råd, at de skal få elever til at være den bærende udfører på materialet, eftersom vores erfaring med CRAFT viser, at det er her motivation og forankring har gode vilkår.
CRAFT teamet har nu sluppet projektet efter at have hjulpet HTK og PVS videre. Vi er med på sidelinjen, da det er et rigtig godt projekt, der kan vise andre virksomheder og kommuner, hvordan man med få midler kan skabe innovative og motiverende læreprocesser sammen. Vi vil forsøge at lave en lille promo-film af processen og udførelsen.

juni 2019

Nordic CRAFT

CRAFT har bredt sig til norden, og vi arbejder netop nu under en bevilling fra Nordisk Ministerråd, hvor alle 8 lande inkl. de 3 selvstyreområder Grønland, Færøerne og Ålandsøerne samarbejder på tværs, om at sprede CRAFT til de nordiske elever. Det gør vi i et samarbejde med eTwinning, som er den store løftestang for det nordiske samarbejde.
Vi havde startskud til BETT showet i London 2019, hvor elever på tværs og på trods af tidsforskelle havde deltaget i et webinar om at mindske kedsomhed i skolen. Her havde vi blandt andet Danske Skoleelever med som Case-stiller. I efteråret gør vi klar til den store fejring af det nordiske projekt, som kulminerer i forbindelse med en nordisk fejring på Danmarks læringsfestival 2020 sammen med de danske CRAFT hold.
Vi er pt i gang med en ansøgning til Nordisk Ministerråd om videreudvikling og drift af Nordic CRAFT de næste år.

juni 2019

CRAFTværk

CRAFT holder 3 - 4 årlige CRAFTværk møder med blandt andet kommunale konsulenter. Temaerne er brede, men målet er, at man samskaber løsninger ud fra CRAFT-modellen, så det ikke er STIL, der kommer med løsningen, men som sætter relevante folk sammen, så de i fællesskab kan finde løsninger.
Senest (her i juni) var det med emnet MakerSpaces. Her skabte deltagerne løsninger sammen efter oplæg fra forskellige videnspersoner. CRAFTværk skabes i samarbejde med blandt andet CFU’erne, hvor det denne gang var PH Absalon, der var samarbejdspartner

juni 2019

Protect:IT | Pilotkonkurrence om it-sikkerhed og databeskyttelse

Til Danmarks Læringsfestival var der linet op til det helt store Løvens Hule-show da STIL’s pilotkonkurrence Protect:IT løb af stablen. Erfaringerne fra pilotkonkurrencen skal bruges til udvikling af et landsdækkende konkurrencekoncept, som skal styrke børn og unges it-sikkerhed igennem innovation og problemløsning. I pilotkonkurrencen deltog Højelse Skole (8.klasse), Islev Skole (5. klasse) og Kerteminde Byskole (8. klasse). Alle deltagerskolerne havde taget deres klassekammerater med, så lokalet var fyldt med +50 spændte 5. og 8. klasses elever.

Grupperne skiftedes til at pitche deres ide på scenen foran holdet af løver som bestod af Mads og Morten fra eduC, Charlotte Rønhof, Formand for Rådet for Børns Læring, to repræsentanter fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center og en repræsentant for Undervisningsministeriet.

Grupperne havde forberedt sig med både digitale og analoge præsentationer samt prototyper. Vinderen af Protect:IT blev gruppen, som kaldte sig selv for UNI-bjørnene. De ville løse den udfordring, at børnehaveklasseelever ikke kan huske deres UNI-Login og derfor har det til at stå på mapper, klistermærker og synlige lister i klasselokalet. De havde udviklet en sikker platform, hvor eleverne igennem små huskespil kan lære deres UNI-Login, så det kan forblive fortroligt. Erfaringerne fra pilotkonkurrencen var, at det at arbejde med it-sikkerhed igennem problemløsning og innovation, hjælper til at internalisere konkrete adfærdsændringer hos eleverne.

Projektet er i proces og skal udvikles til et helstøbt landsdækkende koncept i løbet af efteråret 2019, så konkurrencen kan gennemføres foreløbig i 2020 og 2021. Eva Ottow står for projektet.

juni 2019

CRAFT@InternetWeekDenmark (IWDK)

Som noget nyt var CRAFT også at finde til IWDK i Aarhus. Her samlede vi 100 elever i Filmbyen til 4 dage med it, innovation og entreprenørskab. Elever fra Aarhus og Sosu Randers arbejdede med cases fra Røde Kors, Region Midt, Aarhus kommune og DokkX. Dagene var krydret med workshops om arbejdet med dokumentarfilm, 3D print og lasercut. Fredag var der fejring af ugen og eleverne pitchede for virksomhederne i den gode gamle CRAFT-stil. Onsdagen var i øvrigt også dagen hvor 100 4. klasses elever indtog Train i Aarhus og arbejdede med CRAFT med micro:bit som benspænd i forhold til teknologivalg.

juni 2019
Nyheder fra CRAFT