Kontakt

Om CRAFT

Følg os 

  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

© 2019 CRAFT

Logo uden baggrund.png

Samarbejde og videndeling

Udover sit eget netværk, CRAFTværk, indgår CRAFT i en række samarbejder med forskellige toneangivende aktører - alle med interesse i at udvikle og videndele didaktik i forhold til samarbejde, innovativ problemløsning og it-anvendelse.

Via menuen til venstre kan du læse mere om CRAFTværk eller de casebaserede samarbejder, som CRAFT indgår i. 

Forside > Netværk

Ønsker du eller din kommune at blive en del af CRAFTværk? Kontakt os!