Logo uden baggrund.png
Casebeskrivelse: REPLAY - med MIT LEGO®

LEGO Replay har til formål at inspirere ejere af LEGO klodser til at videregive de klodser, de ikke længere bruger. Leg kan ændre børns liv. Når børn leger, lærer de at finde løsninger på problemer, samarbejde og tænke kreativt. LEGO klodsen er unik, fordi den kan ombygges og leges med igen og igen, og med LEGO Replay kan den få et nyt kreativt liv hos de børn, der har allermest brug for det.

 

LEGO klodsen er kendt for at holde i mange generationer. Vi er stolte af vores klodsers høje kvalitet og levetid. Vi ved, at 97 % af LEGO ejere beholder eller deler deres klodser ved at videregive dem til venner eller familie.  Som en del af vores Planet Promise ønsker vi at hjælpe LEGO ejere med at sørge for, at deres LEGO klodser får nyt kreativt liv, hvor de kan ombygges og leges med igen og igen.

 

Med afsæt i LEGO Replay kampagnen ønsker LEGO kreative og bæredygtige forslag til, hvordan brugte LEGO klodser kan bidrage til at skabe positive, lokale forandringer på en ny og legende måde?

Forside > Ressourcer > Cases > LEGO-case

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Kontakt

CRAFT@stil.dk

OBS: CRAFT lukkede i juni 2020. CRAFTs hjemmeside vil dog være tilgængelig, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

Ved spørgsmål kontakt:

Mads Sode

+45 61 26 91 11

Mads.Sode@stil.dk

Følg os 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT