Logo uden baggrund.png
Samarbejde og konkurrence om innovativ problemløsning med it som accelerator

CRAFT afholder to elevkonkurrencer om året i form af DM i digitale skills på Danmarks Læringsfestival og CRAFT Awards på Skolemessen. 

Under menupunkterne for den enkelte konkurrence kan du læse mere om konkurrencerne samt et vinderhold fra din kommune. Du kan desuden se billeder af deltagere og vindere fra tidligere afholdelse af konkurrencerne. 

Forside > Konkurrencer

Kontakt

Om CRAFT

Følg os 

  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

© 2019 CRAFT