Logo uden baggrund.png
OBS: dette webinar er blevet afholdt
Webinar: Klimasmarte Familier

Et forløb med elevinddragelse og innovation i fagene, hvor både du og dine elever bliver klogere!

FED CASE: Klimasmarte familier er en undervisningscase, for 6. klasse og op, der giver eleverne mulighed for at tænke innovativt og prøve at komme med løsninger, som kan få deres familie til at agere mere bæredygtigt i hverdagen. Det er et emne, som er meget oppe i tiden og fylder mere og mere i de unges hverdag. Casen lægger samtidigt op til en realistisk målgruppe, som eleverne nemt kan forholde sig til.


DIDAKTISK UDVIKLING: Men der er også tale om et forløb, hvor du som lærer får inspiration til ny didaktik. Dels skal man i Klimasmarte Familier arbejde med at integrere det innovative element i en række fag. Konkret etableres der en materialebank med redskaber og didaktiske benspænd til at få kombineret innovation og fag. Dels bliver eleverne inddraget i undervisningen og skal medvirke til at udmønte, hvordan forløbet skal udspille sig i klasselokalet. Konkret sker det gennem en online kick off dag, hvor eleverne på et webinar får lov at være medskabere og ”hacke” dit læreroplæg, så de får større ejerskab og medindflydelse på forløbet.


EN FÆLLES KÆMPEHJERNE: Alle eleverne i de klasser, som medvirker i Klimasmarte Familier, deler viden og inspirerer hinanden på kryds og tværs via webinaret og andre virtuelle remedier.

Der er altså både almindelig klasseundervisning med fordybelse og virtuel adgang til den ”fælles kæmpehjerne” af elevkreativitet.


Klimasmarte Familier er et pilotprojekt med bl.a. Teknologipagten, Clio samt læringscenteret LIFE og spiller ind som en aktivitet i STILs CRAFT elevkonkurrence.
 

AKTIVITETER:
Her og nu: Save the date – tilmeld din klasse og sæt forløbet i kalenderen. Der er plads til ca. 10 klasser og der er først til mølle. Tilmeld klasse(r) på dette link
December: Forberedelse og opvarmning - materialebank og mulighed for sparring (læs mere på side 2), hvorefter du og dine lærerkolleger laver et udkast til jeres udgave af Klimasmarte familer.
Onsdag d. 15.1 Kick off dag (via webinar), hvor eleverne brainstormer i fællesskab og laver de endelige ”elevmissioner” for casen.
I den efterfølgende periode arbejder eleverne med deres mission. Forløbet er designet til at kunne indgå i en række fag i 2-3 uger, fx naturfagene og dansk og forudsætter ikke, at man fx har en projektuge til rådighed.
Evaluering på CRAFT netværksmøder (2020) – hvad var godt og hvad kan gøres bedre til næste gang? (frivilligt tilbud, dvs. ikke obligatorisk)

Spørgsmål vi kan give sparring til på møder, på videokonference eller bare i telefonen:


Hvilke fag vil vi indarbejde i forløbet og hvor mange lektioner vil vi bruge på det?
Hvor ambitiøse vil vi være med elevinddragelse og åbne processer i forløbet – hvordan ser fx den helt lille model ud?
Hvordan virker de faglige og didaktiske ressourcer i materialebanken?
Hvordan er det at deltage i kick off webinaret?
Hvad er koblingen til CRAFT elevkonkurrencen?

Forside > Ressourcer > Webinarer > Klimasmarte Familier 

De basale informationer


Klassetrin: 6. klasse og op.
 

Fag: Forløbet kan inkluderes i en bred vifte af fag: Naturfagene, Matematik, Dansk og eventuelt også kulturfagene. Forløbet kræver ikke en projektuge, men kan flettes ind i et fagligt skema.


Varighed af forløbet: 

Minimum 12 lektioner, men afhængigt af ambitionsniveau kan det gøres væsentligt større.


Kick off webinaret er kl. 8:30- 11:30 d.15.1.2020


Forløbet er velegnet til at indgå i lokale CRAFT elevkonkurrencer mv., men det er ikke en forudsætning for deltagelse.

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Kontakt

CRAFT@stil.dk

OBS: CRAFT lukkede i juni 2020. CRAFTs hjemmeside vil dog være tilgængelig, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

Ved spørgsmål kontakt:

Mads Sode

+45 61 26 91 11

Mads.Sode@stil.dk

Følg os 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT