Logo uden baggrund.png
Events på tværs af og uden for landets grænser 

CRAFT deltager på en række events i løbet af året, hvor vores tilstedeværelse på Danmarks Læringsfestival og Skolemessen også indebærer vores egne konkurrencer og prisoverrækkelser. 

Orienter dig om de enkelte events via menuen til venstre, hvor du ligeledes kan finde information, hvis du ønsker at afholde dit eget lokale CRAFT-event. 

Du kan via kalenderikonet se en oversigt over alle de events som CRAFT deltager i i løbet af indeværende og næstkommende år (hvis datoen er offentliggjort). 

Forside > Events

Kontakt

Om CRAFT

Følg os 

  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

© 2019 CRAFT