Logo uden baggrund.png

Forside > Events > Danmarks Læringsfestival

Danmarks Læringsfestival: Viden og inspiration til undervisere, konsulenter, studerende og pædagoger

Styrelsen for It og Læring (STIL) og Centre for Undervisningsmidler Danmark (CFU) arrangerer i fællesskab Danmarks Læringsfestival, som afholdes for 7. gang den 4. - 5. marts 2020 i Bella Center.

Festivalen består af en konference, hvor I blandt andet kan blive klogere på digital dannelse, teknologi og det 21. århundredes kompetencer. Derudover indgår Danmarks største udstilling af digitale og analoge læremidler præsenteret af over 250 forlag, producenter og organisationer. De er klar til dialog om nye løsninger og innovation. 

 

Vi samler hele uddannelsesverden, inden for områderne:

  • Dagtilbud

  • Grundskole

  • Gymnasium

  • Erhvervs- og Voksenuddannelserne

  • Ledelse

Så kom til 2 dage, hvor I kan netværke og booste jeres viden, sammen med over 8.000 andre engagerede kollegaer. 

 

For mere information om parterne bag Læringsfestivalen, kan du besøge:  STIL (Styrelsen for It og Læring) / CFU Danmark 

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Kontakt

CRAFT@stil.dk

OBS: CRAFT lukkede i juni 2020. CRAFTs hjemmeside vil dog være tilgængelig, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

Ved spørgsmål kontakt:

Mads Sode

+45 61 26 91 11

Mads.Sode@stil.dk

Følg os 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT