Logo uden baggrund.png
CRAFTværk - et netværk af praktikere

CRAFTværk afholder en række netværksmøder for lærere, konsulenter, skolechefer og -ledere samt andre fagprofessionelle. Her har deltagerne mulighed for at udvikle på og videndele om didaktiske tiltag i forhold til elevers samarbejde, innovativ problemløsning og it-anvendelse i skolen.

CRAFT holder 3-4 årlige møder i CRAFTværk, og temaerne er brede, men målet er at samskabe løsninger ud fra CRAFT-modellen. Herved er det ikke Styrelsen for It og Læring, der kommer med løsningerne, men os der sætter relevante folk sammen, så de i fællesskab kan finde løsningerne.

Du kan her på siden se en oversigt kommende netværksmøder og finde oplysninger om tilmelding. 

Ønsker du oplysninger om tidligere afholdte netværksmøder finder du disse under 'Tidligere netværksmøder'. 

Forside > Netværk > CRAFTværk

Ønsker du eller din kommune at blive en del af CRAFTværk? Kontakt os!

Se denne video, der fortæller hvad du kan få ud af at deltage i CRAFTværk som fagprofessionel

Tidligere netværksmøder 

 

30/10-2019 

Lokation: Sønderrisskolen, Esbjerg kl. 11.00 - 15.00

Efterårets første CRAFTværk afholdes d. 30. oktober og vil blandt andet bestå af én workshop for nye interesserede samt én om, hvordan CRAFT kan indgå som en del af skolens strategiske udvikling eller organiseres i en kommunal kontekst. 

CRAFTværks medlemmer 

 

Her finder du en oversigt over kommuner og virksomheder med repræsentanter, der deltager i CRAFTværk, eller som CRAFT har haft samarbejde med. 

&Learning

Grønlands kommuner

Kontakt

Om CRAFT

Følg os 

  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

© 2019 CRAFT