Kontakt

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Følg os 

  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT

Logo uden baggrund.png
CRAFTværk - et netværk af praktikere

CRAFTværk er en række netværksmøder for lærere, konsulenter og ledere. Et netværk, hvor deltagerne udvikler og videndeler omkring didaktiske tiltag i forhold til samarbejde, innovativ problemløsning og it-anvendelse.

CRAFT holder 3 - 4 årlige CRAFTværk møder med blandt andet kommunale konsulenter. Temaerne er brede, men målet er, at man samskaber løsninger ud fra CRAFT-modellen, så det ikke er STIL, der kommer med løsningen, men som sætter relevante folk sammen, så de i fællesskab kan finde løsninger.

Du kan her fra siden se en oversigt kommende netværksmøder og finde oplysninger om tilmelding. 

Ønsker du oplysninger om tidligere afholdte netværksmøder finder du disse under 'Tidligere netværksmøder'. 

Forside > Netværk > CRAFTværk

Ønsker du eller din kommune at blive en del af CRAFTværk? Kontakt os!

Tidligere netværksmøder 

 

30/10-2019 

Efterårets første CRAFTværk afholdes d. 30. oktober og vil blandt andet bestå af én workshop for nye interesserede samt én om, hvordan CRAFT kan indgå som en del af skolens strategiske udvikling eller organiseres i en kommunal kontekst. 

Lokation: Sønderrisskolen, Esbjerg kl. 11.00 - 15.00

CRAFTværks medlemmer 

 

Her finder du en oversigt over kommuner og virksomheder med repræsentanter, der deltager i CRAFTværk. 

&Learning

Grønlands kommuner