The winners have been found!

The winners of the competition on developing solutions to the sustainable dream houses of the future have been found

CRAF skaber samarbejde om innovativ problemløsning med it som accelerator for proces og produkt 

CRAFT rummer en ressourcebank med idéer til forløb, miniprojekter, materialer, inspirationsvideoer og meget andet

CRAFT arrangerer netværksmøder, webinarer og workshops samt deltager i en række events 

Nyheder 

Hvad er CRAFT? 

CRAFT har flere gode film, der beskriver hvad et CRAFT-projekt egentlig er. Se eksempelvis disse to explainer-videoer, hvis du vil have en kort og overskuelig gennemgang. Du kan ligeledes læse om CRAFTs dogmer samt finde inspiration til cases i vores casemateriale

CRAFTs metodiske afsæt 

Når eleverne skal arbejde med CRAFT, er det essentielt, at de arbejder med en kvalificeret didaktisk ramme omkring problemløsningen. Heldigvis er der mange gode designmodeller og ressourcer til at arbejde med åbne, innovative processer, og hvor anvendelsen af teknologi kan give merværdi.


I regi af CRAFT har vi afprøvet en simpel ”entry level”-tilgang, som på en enkel måde introducerer arbejdet med problemløsning. Modellen er tænkt som et fleksibelt navigationsredskab, som kan understøtte elever og lærere i processen fra problem til løsning. Processen er ikke lineært tænkt, men kan varieres efter behov; derfor kompasset i midten.
 

Modellen er farvekodet, og ud fra den simple innovationsmodel har vi opbygget en række værktøjer.

Redskaber, der understøtter at eleven undersøger

Redskaber, der understøtter at eleven skaber 

Redskaber, der understøtter at eleven handler 

Det er typisk den slags pædagogiske greb som lærere efterlyser i praksis.

Vi genbruger redskaberne på tværs af fag og projekter, for at opnå genkendelighed for lærerne.

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. CRAFT understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Kontakt

OBS: CRAFT lukkede i juni 2020. CRAFTs hjemmeside vil dog være tilgængelig, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

Ved spørgsmål kontakt:

Mads Sode

+45 61 26 91 11

Følg os 

  • Facebook
  • YouTube

© 2019 CRAFT