Kontakt

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Følg os 

  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT

CRAF skaber samarbejde om innovativ prolemløsning med it som accelerator for proces og produkt 

CRAFT rummer en ressourcebank med idéer til forløb, miniprojekter, materialer, inspirationsvideoer og meget andet

CRAFT afholder konkurrencerne DM i Digitale Skills på Danmarks Læringsfestival samt CRAFT-awards på Skolemessen

CRAFT arrangerer netværksmøder, webinar og workshops samt deltager i events såsom Internet Week Denmark, Danmarks Læringsfestival, Skolemessen

Nyheder 

Deltag i webinar: Klimasmarte Familier 

Klimasmarte familier er en undervisningscase, for 6. klasse og op, der giver eleverne mulighed for at tænke innovativt og prøve at komme med løsninger, som kan få deres familie til at agere mere bæredygtigt i hverdagen. Det er et emne, som er meget oppe i tiden og fylder mere og mere i de unges hverdag. Casen lægger samtidigt op til en realistisk målgruppe, som eleverne nemt kan forholde sig til.

Klimasmarte Familier er et pilotprojekt med bl.a. Teknologipagten, Clio samt læringscenteret LIFE og spiller ind som en aktivitet i STILs CRAFT elevkonkurrence. Deltagelse i konkurrencerne er dog ikke en forudsætning for at deltage i webinaret. 

 

Klassetrin: 6. klasse og op.
 

Fag: Forløbet kan inkluderes i en bred vifte af fag: Naturfagene, Matematik, Dansk og eventuelt også kulturfagene. Forløbet kræver ikke en projektuge, men kan flettes ind i et fagligt skema.
 

Varighed af forløbet: Minimum 12 lektioner, men afhængigt af ambitionsniveau kan det gøres væsentligt større.


Kick off webinaret er kl. 8.30 - 11.30 d.15.1.2020
 

Tilmelding til DM i Digitale Skills er åben!

Så er det tid til at tilmelde sig DM i digitale skills, som vi skyder igang den 4. marts 2020 i Bella Center.

 

2020 er året hvor CRAFT-standen flytter til større lokaler. Det gør vi for at få mere plads til vores skønne elever og mange dommere. Vi vil krydre de to dage med oplæg, netværksaktiviteter, workshops og en masse spændende videndeling mellem lærere, elever, vores nordiske venner i Nordic CRAFT, konsulenter, skoleledere, skolechefer, virksomheder, fonde og organisationer.

 

DM er en åben konkurrence, dvs. I vælger selv hvilken udfordring I vil arbejde med. Eleverne vil blive vurderet på baggrund af CRAFT innovationscirklen i kategorierne innovation og problemløsning, IT-anvendelse, samarbejde og kommunikation. Vi vil i løbet af sensommeren servere alt I har brug for, for at forberede jer.

 

Som noget nyt uddeles en specialpris indenfor emnet Bæredygtighed, som I kan læse mere om her. 

 

Hver kommune kan tilmelde et hold, derudover kan man angive et runner-up hold. Vi har 20 pladser.

 

OBS: I behøver ikke at have fundet det specifikke elevhold, før I tilmelder jer konkurrencen. Der er tale om en overordnet tilmelding, hvor I efterfølgende får tid til at finde jeres repræsentant.

Ny case fra The LEGO® Group

REPLAY - med MIT LEGO®

LEGO Replay har til formål at inspirere ejere af LEGO klodser til at videregive de klodser, de ikke længere bruger. Leg kan ændre børns liv. Når børn leger, lærer de at finde løsninger på problemer, samarbejde og tænke kreativt. LEGO klodsen er unik, fordi den kan ombygges og leges med igen og igen, og med LEGO Replay kan den få et nyt kreativt liv hos de børn, der har allermest brug for det.

 

LEGO klodsen er kendt for at holde i mange generationer. Vi er stolte af vores klodsers høje kvalitet og levetid. Vi ved, at 97 % af LEGO ejere beholder eller deler deres klodser ved at videregive dem til venner eller familie.  Som en del af vores Planet Promise ønsker vi at hjælpe LEGO ejere med at sørge for, at deres LEGO klodser får nyt kreativt liv, hvor de kan ombygges og leges med igen og igen.

 

Med afsæt i LEGO Replay kampagnen ønsker LEGO kreative og bæredygtige forslag til, hvordan brugte LEGO klodser kan bidrage til at skabepositive, lokale forandringer på en ny og legende måde?

CRAFTværk på Sønderrisskolen i Esbjerg 

Hvad får man ud af at deltage i CRAFTs netværksmøder? En hel masse! Hør nogle af deltagernes bud i denne video, da de deltog i CRAFTværk på Sønderrisskolen d. 30/10/19. Dagen bød på spændende oplæg, workshops og videnling på kryds og tværs om arbejdet med it, innovation og problemløsning i skolen. Tak til alle de deltagende for at troppe op, tak til Sønderrisskolen for at lægge lokaler til - og ikke mindst tak til dem, vi måtte lokke til et interview. Vil du vide mere om CRAFT, og hvordan du kan deltage? Så skriv til CRAFT@stil.dk

CRAFTs metodiske afsæt 

Når eleverne skal arbejde med CRAFT, er det essentielt, at de arbejder med en kvalificeret didaktisk ramme omkring problemløsningen. Heldigvis er der mange gode designmodeller og ressourcer til at arbejde med åbne, innovative processer, og hvor anvendelsen af teknologi kan give merværdi.


I regi af CRAFT har vi afprøvet en simpel ”entry level”-tilgang, som på en enkel måde introducerer arbejdet med problemløsning. Modellen er tænkt som et fleksibelt navigationsredskab, som kan understøtte elever og lærere i processen fra problem til løsning. Processen er ikke lineært tænkt, men kan varieres efter behov; derfor kompasset i midten.
 

Modellen er farvekodet, og ud fra den simple innovationsmodel har vi opbygget en række værktøjer.

Redskaber, der understøtter at eleven undersøger

Redskaber, der understøtter at eleven skaber 

Redskaber, der understøtter at eleven handler 

Det er typisk den slags pædagogiske greb som lærere efterlyser i praksis.

Vi genbruger redskaberne på tværs af fag og projekter, for at opnå genkendelighed for lærerne.