Nordic CRAFT Kick Off Webinar 2020

Students collaborating with other Nordic countries on developing solutions to the sustainable dream houses of the future using innovative, creative thinking supported by IT (17th of November 2020)

CRAF skaber samarbejde om innovativ problemløsning med it som accelerator for proces og produkt 

CRAFT rummer en ressourcebank med idéer til forløb, miniprojekter, materialer, inspirationsvideoer og meget andet

CRAFT afholder konkurrencerne DM i Digitale Skills på Danmarks Læringsfestival samt CRAFT-awards på Skolemessen

CRAFT arrangerer netværksmøder, webinar og workshops samt deltager i events såsom Internet Week Denmark, Danmarks Læringsfestival, Skolemessen

Nyheder 

Nordic CRAFT Kick off Webinar 2020 (registration closed)

november 2020

If you and your students (6th - 8th grade) want to try a completely new, fun and exciting format in class - this webinar will definitely be something for you and your students!

In cooperation with the architectural firm Vandkunsten, Nordic CRAFT invites students to collaborate with partner classes in the Nordic countries on building sustainable houses using innovative and creative thinking supported by IT. They learn about architecture, problem solving, sustainability goals, design thinking and much more. Whatch the presentation video and read the invitation.

CRAFT lukker og siger tak for denne gang  

juli 2020

Kære alle deltagere i CRAFT

 

I STIL er der lagt en ny strategi, der har et øget fokus på data og it-sikkerhed. Det betyder, at der ikke længere skal arbejdes med pædagogisk it og indholdsaktiviteter som fx CRAFT i STIL. Det medfører, at CRAFT lukker pr. dags dato.

 

CRAFT har fra starten været afhængig af og opbygget via netværk og videndeling. Så uden jer, - ikke noget CRAFT. Så tusinde tak til jer alle for jeres altid store opbakning! Vi er super stolte og glade for de mange aktiviteter og oplevelser som CRAFT har båret med sig i skoler og kommuner samt i de Nordiske lande.

Danmark vil frem til 31.12.2020 fortsat være en del af Nordic CRAFT, som derefter vil blive videreført af de øvrige 7 nordiske lande. Det vil således fortsat være muligt at deltage i disse aktiviteter.

 

CRAFTs hjemmeside vil være tilgængelig, også i forbindelse med Nordic CRAFT, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

 

Vi håber, og opfordrer til, at I fortsat vil CRAFTe, videndele, samskabe om god praksis og innovativ skoleudvikling.

 

De bedste hilsner

 

Rikke, Heidi og Mads

Bæredygtighed og klima i centrum for teknologisk understøttet innovation og problemløsning

Årets udgave af elevkonkurrencen ”DM i digitale skills” blev afholdt d. 4. marts til Danmarks Læringsfestival. Her satte Styrelsen for It og Læring endnu en gang fokus på, hvordan kreativ anvendelse af it kan understøtte børn og unges udvikling af de kompetencer, der kræves for at kunne begå sig i nutidens og fremtidens samfund. Med konkurrencen blev der sat et stort og festligt punktum for de mange aktiviteter, der er blevet afholdt i løbet af året i CRAFTs netværk af lærere, kommunale konsulenter, skoleledere og –chefer.

Hvad er CRAFT? 

CRAFT har flere gode film, der beskriver hvad et CRAFT-projekt egentlig er. Se eksempelvis disse to explainer-videoer, hvis du vil have en kort og overskuelig gennemgang. Du kan ligeledes læse om CRAFTs dogmer samt finde inspiration til cases i vores casemateriale

Elever fra hele Norden præsenterede idéer til at skabe bæredygtige familier på BETT Arena i London til Nordic BETT 2020

D. 22. januar var en spændingsfyldt dag for elever i 6.-8. klasse fra de fem nordiske lande og de tre selvstyreområder Grønland, Færøerne og Åland. På den helt store scene til den verdensomspændende uddannelsesmesse ”BETT 2020” i London fremlagde de deres bud på teknologiske innovationer, som kan hjælpe familier med at blive mere klimavenlige.

Eleverne præsenterede deres løsningsforslag på nærmest fejlfrit engelsk foran et internationalt publikum på mere end 700 besøgende. På tværs af hele Norden har eleverne over de seneste måneder arbejdet sammen og har herigennem lært en masse om idégenerering, teknologi, samarbejde, sprog, bæredygtighed og om kulturelle og samfundsmæssige forskelligheder. Idéerne har været både kreative og mangfoldige og har sat fokus på alt fra madspild, klimavenlige madopskrifter, produktion af bæredygtige indkøbsposer til automatisk slukning af elektronik. Der var stort bifald til eleverne og anerkendelse også af deres kompetencer på deres 2. sprog. Og så var eventen en af de få med elever på scenen, selv om alt på messen handler om dem…

Elevprojekterne er gode eksempler på nordisk pædagogisk tradition og på det tætte samspil mellem Nordic CRAFT og eTwinning netværkene, som digitaliseringskontoret i STIL er ansvarlig for.

Om BETT: En årligt tilbagevendende event med fokus på teknologi og dennes transformering af uddannelsesområdet. BETT samler mere end 800 førende virksomheder, 100+ nye EdTech startups og over 34.000 besøgende fra 146 lande. Gennem eventen har deltagerne mulighed for at finde inspiration til og diskutere fremtidens uddannelse samt få et indblik i, hvordan teknologi og innovation kan indgå som en positiv drivkraft heri. Blandt andet satte keynotespeaker Sophia Mavridi (forsker og ekspert i digital læring), med sit oplæg fokus på digital distraktion og digital dannelse som modsvar herpå. Eleverne skal iflg. Mavridi uddannes til bevidste brugere og lære at selvregulere pba. opsatte retningslinjer og tilegne sig gode vaner, frem for ukritisk at følge regler/forbud. Citat: “Do not ban devices, teach procedures! And promote self-regulation techniques”.

 

Kontakt: Mads Sode, Heidi Theilmann eller Rikke Dahl  

CRAFTs metodiske afsæt 

Når eleverne skal arbejde med CRAFT, er det essentielt, at de arbejder med en kvalificeret didaktisk ramme omkring problemløsningen. Heldigvis er der mange gode designmodeller og ressourcer til at arbejde med åbne, innovative processer, og hvor anvendelsen af teknologi kan give merværdi.


I regi af CRAFT har vi afprøvet en simpel ”entry level”-tilgang, som på en enkel måde introducerer arbejdet med problemløsning. Modellen er tænkt som et fleksibelt navigationsredskab, som kan understøtte elever og lærere i processen fra problem til løsning. Processen er ikke lineært tænkt, men kan varieres efter behov; derfor kompasset i midten.
 

Modellen er farvekodet, og ud fra den simple innovationsmodel har vi opbygget en række værktøjer.

Redskaber, der understøtter at eleven undersøger

Redskaber, der understøtter at eleven skaber 

Redskaber, der understøtter at eleven handler 

Det er typisk den slags pædagogiske greb som lærere efterlyser i praksis.

Vi genbruger redskaberne på tværs af fag og projekter, for at opnå genkendelighed for lærerne.

Om CRAFT

CRAFT er både et mindset, en didaktisk metode, en konkurrence samt et netværk af lærere, elever, konsulenter, skolechefer og -ledere. Styrelsen for It og Læring understøtter arbejdet med de tværgående temaer It og Medier samt Innovation og entreprenørskab bl.a. gennem netværksmøder, webinarer, samarbejder, materialer, miniprojekter og nye vinkler på eksisterende praksis. 

CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af teknologi i såvel proces som produkt.

Kontakt

CRAFT@stil.dk

OBS: CRAFT lukkede i juni 2020. CRAFTs hjemmeside vil dog være tilgængelig, således at materialer mv. kan tilgås. CRAFTs Facebook gruppe vil også bestå mht. videndeling i gruppen, men udenfor STILs domæne.

Ved spørgsmål kontakt:

Mads Sode

+45 61 26 91 11

Mads.Sode@stil.dk

Følg os 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2019 CRAFT